DOWNLOAD HET PROGRAMMA, DE DATUMS EN DE TARIEVEN
De Europese en internationale referentie voor de toekomstige professionele coaches

Download het programa, de datums en de tarieven   
+32 (0)2 401 61 61   

HET DIPLOMA MASTER COACH

Diploma Professioneel Coach en Personal Coach
Diploma Europese Coaching Academie


PROFIEL

U wenst van coaching uw beroep te maken of u beschouwt coaching als een van de mogelijkheden bij uw professionele (her) oriëntatie.

Leidinggevenden, kaderpersoneel, managers, HR-personeel, dankzij deze opleiding zult u:
- Uw rol als interne coach beter begrijpen en kunnen ontwikkelen.
- Richting kunnen geven aan de veranderingen in uw organisatie.
- Methodes en hulpmiddelen verwerven ter ondersteuning van die veranderingen.

Docenten, consultants, adviseurs, leraars, dankzij deze opleiding zult u:
- Methodes en hulpmiddelen verwerven ter ondersteuning van de verantwoordelijken en hun teams bij de veranderingen die ze doormaken.
- Een nieuwe organisatiecultuur kunnen ontwikkelen

Leden van het medisch team, verzorgenden, therapeuten, dankzij deze opleiding zult u:
- Uw vaardigheden op het gebied van begeleiding uitbreiden en perfectioneren. 

Particulieren, dankzij deze opleiding zult u:
- Een carrière in de coaching kunnen starten.

DOELSTELLINGEN

De Europese Coaching Academie heeft als missie basisopleidingen en permanente vormingen aan te bieden die:

Uw expertise op het vlak van coaching aanscherpen,
• U coaching tools en technieken aanreiken en u leren een coachende houding aan te nemen
• U begeleiden bij de ontwikkeling en de uitwerking van uw professioneel en persoonlijk project; met begeleiding na de opleiding.

RESULTATEN

• Uw activiteit toepassen als coach of in uw professionele omgeving,
Integratie in een professioneel netwerk met mensen die dezelfde keuze als u hebben gemaakt en vandaag met succes coachen in het bedrijfsleven, de sector van de persoonlijke ontwikkeling, de media, de kunst en de sport,
• De noodzakelijke geloofwaardigheid en erkenning voor het uitoefenen van een job als professioneel coach,
• Een coachende houding kunnen aannemen.

OPVOLGING

Gratis begeleiding na de opleiding tijdens workshops waarbij praktijkervaring wordt geanalyseerd.
Lidmaatschap van een beroepsorganisatie voor coaches.
• De mogelijkheid om met een erkende professioneel in personal branding te werken aan uw individuele project.

 DOWNLOAD HET PROGRAMMA, DE DATUMS EN DE TARIEVEN

BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING MASTER COACH
De + VAN HET DIPLOMA MASTER COACH

1

De erkenning van instellingen en bedrijven

2

Een academische opleiding van hoog niveau

3

Een divers, multicultureel en gediplomeerd team
van docenten die succesvol zijn in alle domeinen
van het vak

4

Een permanente opvolging met individuele begeleiding en praktijkanalysegroepen

5

De MASTER COACH: een label als bewijs
van uw geloofwaardigheid en bekwaamheidALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN